Klachtenreglement

Inleiding

Vanzelfsprekend doen wij er op onze manier alles aan om ervoor te zorgen dat de dienstverlening en alles daaromheen zo goed mogelijk verloopt. Toch kan het gebeuren dat er ontevredenheid is over de manier waarop dingen zijn gegaan. Wanneer dat het geval is, willen wij dat uiteraard graag horen, zodat kan worden gewerkt aan een oplossing.
Dit kan gaan over de begeleiding, een andere cliënt of over de zorg bij Romca Packing.
Bij voorkeur maakt de cliënt de klacht of onvrede eerst bespreekbaar bij de begeleiding van Romca Packing. De cliënt mag de klacht ook op de woongroep bespreken.
De klacht zal ingevuld worden op een klachten formulier.
Alle informatie die we kunnen opmaken uit de klachten die geregistreerd worden, wordt geanonimiseerd gebruikt om – waar mogelijk – de dienstverlening van Romca Packing te verbeteren. De bedoeling van deze klachtenbehandeling en regeling is dat de klacht wordt opgelost en dat de organisatie hiervan kan leren en verbeteren.

Romca Packing ontvangt de klacht graag schriftelijk, of de cliënt vult hem samen met een andere begeleider (niet de begeleider waar de klacht over gaat) in op het daarvoor bestemde formulier, de cliënt krijgt hier een kopie van mee.
Romca Packing zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen en oordelen over de klacht en eventuele vervolgstappen nemen. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden besproken en op het klachtenformulier ingevuld worden.

Contactpersonen en Gegevens:

Romca Packing
Carla Blijleven
Industriepark Vliedberg 16H
5251 RG Vlijmen
073-5187175
06-13065808
@ info@romca-packing.nl

Tevreden klanten